Thủ Thuật

Cách thêm, phân quyền và xóa vai trò của ai đó trên trang Facebook trên máy tính

Bạn không muốn mất quá nhiều thời gian để chăm sóc trang Facebook của mình? Bạn muốn tìm những người có cùng đam mê và sở thích để cùng bạn quản lý? Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách thêm, phân quyền và xóa vai trò của một người nào đó trên trang Facebook.

cách thêm, phân quyền và xóa vai trò của một người nào đó trên trang Facebook

I. Lợi ích

  • Bạn có thể thêm và phân quyền vai trò của ai đó để thay bạn chăm sóc Fanpage khi bạn không có quá nhiều thời gian.
  • Bạn có thể xóa vai trò của người dùng khi họ không còn liên quan đến trang Facebook của bạn.

II. Cách thêm vai trò trên trang Facebook

1. Hướng dẫn nhanh

Vào Trang Facebook > Cài đặt > Vai trò trên trang > Nhập tên hoặc email > chọn vai trò > Thêm > nhập mật khẩu để xác nhận

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, vào Trang Facebook của bạn và chọn Cài đặt.

Đầu tiên bạn hãy vào Trang Facebook

Bước 2: Chọn Vai trò trên trang ở phía bên trái thanh công cụ.

Vai trò trên trang

Bước 3: Ở mục Chỉ định một vai trò mới trên Trang, nhập tên hoặc email của người mà bạn muốn chỉ định vai trò trên trang.

Chỉ định một vai trò mới trên Trang

Bước 4: Nhấp vào Biên tập viên để chọn vai trò trong menu thả xuống.

Biên tập viên

Bước 5: Chọn vào thêm để tiến hành thêm vai trò cho người đó vào trang.

Chọn vào thêm để tiến hành thêm vai trò cho người đó vào trang

Bước 6: Cuối cùng, nhập mật khẩu và chọn Gửi để xác nhận.

Cuối cùng nhập mật khẩu và chọn Gửi để xác nhận

III. Cách phân quyền trên trang Facebook

1. Hướng dẫn nhanh

Nhấp vào Cài đặt của trang > Vai trò trên Trang > Chỉnh sửa > Chọn vai trò mới > Lưu.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Đầu tiên, chọn vào Cài đặt ở đầu trang.

Đầu tiên bạn hãy chọn vào Cài đặt ở đầu trang

Bước 2: Tiếp theo, chọn vào Vai trò trên trang ở cột bên trái.

Tiếp theo chọn vào Vai trò trên trang ở cột bên trái

Bước 3: Sau đó, chọn vào Chỉnh sửa bên cạnh tên của người có vai trò mà bạn muốn thay đổi.

Sau đó chọn vào Chỉnh sửa bên cạnh tên của người có vai trò mà bạn muốn thay đổi

Bước 4: Chọn vào Vai trò cũ của người mà bạn muốn thay đổi để mở menu vai trò, chọn vào Vai trò mới mà bạn muốn phân quyền cho người đó.

Chọn vào Vai trò cũ của người mà bạn muốn thay đổi để mở menu vai trò

Bước 5: Cuối cùng, chọn Lưu để phân quyền vai trò.

Cuối cùng chọn Lưu để phân quyền vai trò

IV. Cách xóa vai trò trên trang Facebook

1. Hướng dẫn nhanh

Vào Cài đặt ở đầu Trang > Vai trò trên Trang > Chỉnh sửa > Gỡ > Xác nhận > nhập mật khẩu để xác nhận gỡ

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Vào Cài đặt ở đầu trang của bạn.

Vào Cài đặt ở đầu trang của bạn

Bước 2: Nhấp chọn vào Vai trò trên trang ở cột phía bên trái.

Nhấp chọn vào Vai trò trên trang ở cột phía bên trái

Bước 3: Chọn vào Chỉnh sửa người mà bạn muốn xóa.

Chọn vào Chỉnh sửa người mà bạn muốn xóa

Bước 4: Chọn Gỡ để xóa người đó.

Chọn Gỡ để xóa người đó

Bước 5: Chọn Xác nhận để xóa.

Chọn Xác nhận để xóa

Bước 6: Nhập mật khẩu và chọn Gửi để xác nhận xóa người đó.

Nhập mật khẩu và chọn Gửi để xác nhận xóa người đó

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết. Với các cách thêm, phân quyền và xóa vai trò của ai đó trên trang Facebook này, mình hy vọng nó sẽ giúp ích ít nhiều cho bạn. Chúc bạn thành công.

Một số mẫu laptop xịn sò đang kinh doanh tại Game Thủ 360

Related Articles

Back to top button